สวัสดิการพนักงาน

New Year Party 2021

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 IDEAL ได้จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2564 และแจกของรางวัลให้กับพนักงาน ที่ร้านอาหารครัวสะตอ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้ของรางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้า พร้อมที่จะกลับมาทำงานหนัก และสนุกกันต่อในปี 2564…

จัดอบรมพนักงานหัวข้อ OKR (Objective & Key Results)

ผู้บริหารของ IDEAL ได้มองเห็นถึงความสำคัญต่อบุคคลากรของบริษัทผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และได้มองเห็นว่าการฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญต่อบริษัทฯซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านการทำงาน  เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ OKR (Objective & Key Results) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม Phavina Hotel Rayong

อบรม Mindset พัฒนาคุณภาพพนักงาน

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท IDEAL และ IQS ได้จัด In-House Training ให้กับพนักงานโดยโค้ชต้อง และโค้ชลูกตาล ในหัวข้อ “Be Yourselft with More Skill” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Mindset เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพ และเอาชนะขีดจำกัดของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุงในการให้บริการลูกค้า และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้สามารถอยู่ในยุคของการ Disruption ทางเทคโนโลยี.

IDEAL จัดท่องเทียวประจำปี 2019

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2019 บริษัทฯ ได้จัดให้มี Company Trip ประจำปี 2019 โดยปีนี้เราไปร่วมทำกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เราไปแวะปางช้าง น้ำตกเอราวัณ และเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ สร้างความสนุกสนาน และรอยยิ้มให้พนักงานที่พร้อมกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Company Trip 2018

เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2018 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม Outing ประจำปีที่ โดปีนี้เราไปร่วมทำกิจกรรมที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา บริษัทในเครือ ประกอบไปด้วย บริษัท อินทิเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ไอดีล ควอลิตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

Copyright © 2015 - 2020. All rights reserved.